o Fundacji Educare et Servire

Fundacja Educare et Servire została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego – lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie. Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Jak czytamy w preambule statutu misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby – zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza „uczyć i służyć” – poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców. W kolejności chronologicznej na działalność edukacyjną Educare et Servire składają się :

1. Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki – placówka z wielu względów wyjątkowa. Od początku przykładamy wiele uwagi do kształcenia w aspekcie praktycznym, nie tylko teoretycznym. Celem, który od lat realizujemy jest kształcenie ludzi zaradnych, którzy po ukończeniu szkoły są gotowi by podjąć pracę zgodną z ich zainteresowaniem i wykształceniem.
Europejska Szkoła powstała w 1995 roku, jako jedna z pierwszych szkół policealnych na Podkarpaciu. Jej program został oparty na wzorach szkół zawodowych w USA, „przewiezionych” przez Antoniego Kamińskiego, który w latach 1994-1995 był uczestnikiem amerykańskiego Programu Edukacyjnego ECESP i studiował w Le Moyne College w Syracuze w Stanie Nowy Jork i zdobył tam bogate doświadczenie, którego owocem było otwarcie nowej Szkoły w Dębicy. Przez 20 lat działalności prowadzenia policealnej szkoły zawodowej wykształciliśmy prawie 2500 absolwentów, pracujących obecnie w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej. Przez wiele lat nasza szkoła była największą placówką policealną w zachodniej części województwa. ESNTiT zawsze stawiała na ciekawe (także zagraniczne) praktyki zawodowe i na przestrzeni lat współpracowała z sieciami hoteli na Cyprze, Rodos i w Hiszpanii, wysyłając tam Słuchaczy i Absolwentów na praktyki do EDEN HOTELS – BALEARY (HISZPANIA), do HOTELU RODOCYPRIA – WYSPA RODOS (GRECJA), oraz sieci hoteli TSOKKOS HOTELS LTD. – (CYPR).
W latach 2006 – 2012, corocznie ESNTIT oraz Educare et Servie organizowała w ramach Programu Mallorca dla 100 i więcej osób praktyki zawodowe połączone z intensywnym 6-cio tygodniowym kursem „Hotel-
Szkoła” w którym, grupa 100 osób podzielona na mniejsze grupy zdobywała kwalifikacje i umiejętności w zawodach: Kucharz, Kelner, Pokojówka i Recepcjonista. Program Mallorca był programem autorskim Zarządu Fundacji oraz Zarządu Eden Hotels i Wyższej Szkoły Turystyki na Balearach i w całości był finansowany przez właścicieli Eden Hotels. Zajęcia odbywały się ”pod okiem” doświadczonych trenerów z Hiszpanii. Zdecydowana większość Uczestników kursu „Hotel-Szkoła” otrzymywała pracę w hotelach na Majorce i Minorce, zarabiając miesięcznie 1050€ i mogąc realizować swoje marzenia.

2. Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Inicjatywa w zakresie edukacji przez całe życie, prowadzona nieprzerwanie od 2006 roku, rokrocznie dla ponad 100 mieszkańców powiatu w wieku 50+. Działania DUTW obejmują zarówno sferę mentalną (wykłady monograficzne co 2 tygodnie, kursy językowe, obsługi komputera, warsztaty psychologiczne) jak i fizyczną (gimnastyka dla osób starszych, aquaaerobik). Ponadto oferowane są formy kulturoznawcze (wykłady objazdowe, wizyty w muzeach, teatrze) oraz integracyjne (wycieczki krajoznawcze, spotkania okolicznościowe).

3. Osada Słowiańska w Stobiernej – W latach 2008 – 2012 Gmina Dębica z inicjatywy Fundacji Educare et Servire wybudowała w Stobiernej replikę grodu słowiańskiego, której Fundacja jest dzierżawcą a mgr Piotr Kamiński ciągle doskonali swój pomysł i kreatywnie kieruje pracą zespołu około 10 pasjonatów, którzy codziennie (w sezonie) obsługują turystów oraz grupy dzieci i młodzieży.
29 września 2012 roku, Osada Słowiańska w Stobiernej, była miejscem wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, które zgromadziły ponad 100 organizatorów turystyki całego Województwa Podkarpackiego oraz władze samorządowe Gminy Dębica, Gmin sąsiednich, władze Starostwa Powiatu Dębickiego oraz Urzędu Marszałkowskiego wraz z wicemarszałkiem województwa. Była to znakomita promocja „startującej” wówczas atrakcji turystycznej , jaką jest Osada Słowiańska w Stobiernej, którą rocznie odwiedza ponad 12 tys. gości, wśród których najliczniejszą grupą są uczniowie szkół, prawie z całego obszaru Województwa Podkarpackiego.
W Osadzie grupy dzieci i młodzieży mogą uczestniczyć w tzw. „Żywych lekcjach historii”. Podczas 2 – 6 godzinnej wizyty dzieci i młodzież poznają w sposób „namacalny” historię Słowian – naszych Przodków sprzed 1000 lat. Mogą spróbować dawnego rzemiosła, obejrzeć pokazy walk wojów, wziąć udział w warsztatach kuglarskich czy też turnieju łuczniczym. Program dla każdej grupy uzgadniany jest indywidualnie.
Z uwagi na duże zainteresowanie Osadą Słowiańską, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Żywe lekcje historii odbywają się zwykle między godziną 8.00 a 15.00.

W czasie lekcji odbywają się m. in.

  • Pokaz walk słowiańskich wojów
  • Przymierzanie stroju i opancerzenia woja (pamiątkowe zdjęcie)
  • Turniej łuczniczy
  • Zawody w przeciąganiu liny
  • Oraz uczestniczenie w zajęciach zawodów rzemieślniczych, takich jak: tkactwo, garncarstwo, kowalstwo

Osada Słowiańska w Stobiernej, jest także jednym z celów wycieczek edukacyjnych dla Uczniów naszych Szkół. Tutaj Uczniowie naszych Szkół mają szansę bliżej zapoznać się z historią naszej Małej Ojczyzny i jej słowiańskich początków oraz „wejść” w tajemniczy świat bogatej kultury Słowian, a także własnoręcznie spróbować starych zawodów.

www.osadaslowianska.pl

4. Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów – Szkoła ta jest najnowszą ofertą kształcenia zawodowego Fundacji i w szczególny sposób ma wykorzystać prawie 20-letnie doświadczenie Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystki oraz 10-letnie doświadczenie Fundacji Educare et Servire, aby w najlepszy sposób przygotować nowe kadry dla obsługi turystów w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych i innych obiektach szybko rozwijającej się branży turystycznej.

Poza działalnością edukacyjną Educare et Servire opracowuje własne Projekty. Szlak Słowiański Doliną Wisłoki to koncepcja utworzenia markowego produktu sieciowego, obejmującego swoim zasięgiem obszar 4 powiatów woj. podkarpackiego i 3 powiaty woj. małopolskiego. Poprzez kompleksową ofertę turystyczną prowadzić ma do intensyfikacji rozwoju regionalnego. Koncepcja ta stanowi autorski pomysł Antoniego Kamińskiego, Pawła Kudronia i Piotra Kamińskiego, członków zarządu Fundacji. Pierwsza idea Szlaku powstała kilka lat wcześniej, jako propozycja w ramach ogólnopolskiego projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Szlak Słowiański Doliną Wisłoki został we wrześniu 2013 wpisany przez Zarząd Województwa na wstępną listę indykatywną przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie woj. podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Wojewódzkiego do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia, wynosi 61 mln. Zł i obejmuje 4 duże komponenty realizacyjne (Trasy Turystyczne Szlaku Słowiańskiego, Agroturystyka Retro, Interaktywny System Informacji Turystycznej oraz Akademię Turystyki Szlaku Słowiańskiego) oraz 2 komponenty techniczne (Biuro Realizacji Projektu SSDW oraz Marka i Certyfikacja SSDW). Działanie to na przestrzeni najbliższych 8-12 lat może wygenerować stanowiska pracy dla około 1000 pracowników, oraz wyinkubować około 100 nowych przedsiębiorstw, dodatkowo zrzeszonych w Klastrze Turystycznym Doliny Wisłoki, (powołanym m.in. do tego celu z inicjatywy Fundacji Educare et Servire w listopadzie 2012 roku). Realizacja przedsięwzięcia jest przewidziana na lata 2014 – 2021, w oparciu o bardzo szeroko rozbudowane partnerstwa z udziałem sektora samorządowego, biznesowego oraz NGO.

Dodaj komentarz