Rekrutacja

Opis procedury rekrutacyjne do SUHSGiIZ i NSPP w Dębicy

 

ikona_PDFList do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z lekką niepełnosprawnością

ikona_PDF List do rodziców/opiekunów prawnych dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością

 

   • Kandydat zgłasza  osobiście lub telefonicznie chęć zapisu do szkoły:

Dyrektor Szkoły – 603 103 698
Koordynator Szkoły – 501 176 094
Sekretariat Szkoły – 604 955 796

   • Kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym odbywa rozmowę z Dyrektorem lub Koordynatorem szkoły
   • Kandydat dostarcza wymagane dokumenty:
   1. Dwa zdjęcia
   2. Kwestionariusz osobowy
   3. Zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku
   4. Orzeczenie z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności na etap IV (czyli szkołę ponadgimnazjalną)

Uwaga!

Do Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów na kierunek „Pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej” mogą zapisać się wyłącznie osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności

Do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą zapisać się wyłącznie osoby  z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodaj komentarz