Kierunki / Zawody

Zawody w ofercie kształcenia 2023/2024

A. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
B. Pracowni pomocniczy gastronomii

A1. PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ to kierunek na którym kształcenie prowadzone jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. To zawód obsługujący kilka działów w obiektach hotelowych jak m.in. gastronomia, zielone otoczenie obiektu hotelarskiego i oczywiście utrzymanie czystości obiektu i pokoi. Absolwenci tego kierunku mogą pracować na wielu stanowiskach w każdym obiekcie hotelarskim jako np. pokojówka, pomoc kuchenna, recepcjonista, pracownik gospodarczy, pomocnik ogrodnika, konserwator.

A2. Informacja dodatkowe

 Szkoła kładzie duży nacisk na praktyki zawodowe w realnym obiekcie hotelowym który z nami współpracuje, prowadząc także eksperymentalne formy praktyk dla uczniów. Zapis na ten kierunek wymaga posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP (w stopniu lekkim)

A3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Dla  pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest to kwalifikacja
HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

A4. Sylwetka absolwenta klasy w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:

 1. wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
 2. wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 3. wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

A5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdą zatrudnienie w:

 • hotelach
 • pensjonatach
 • motelach
 • domach wycieczkowych,
 • kempingach
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • restauracjach

B1. PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII to kierunek utworzony decyzją MEN w 2019 r. dla młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Powstał on jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. W szeroko pojętej gastronomii brakuje zwykłych, szeregowych pracowników, którzy pomagają kucharzom. Pracownik pomocniczy nie podejmuje decyzji dotyczących przyrządzenia poszczególnych potraw, ale przygotowuje je pod nadzorem.

B2. Informacja dodatkowe

 Szkoła kładzie duży nacisk na praktyki zawodowe w realnym obiekcie hotelowym który z nami współpracuje oraz szkolnej pracowni gastronomicznej, prowadząc także eksperymentalne formy praktyk dla uczniów. Zapis na ten kierunek wymaga posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP (w stopniu lekkim).

B3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Dla pracownika pomocniczego gastronomii jest to kwalifikacja
HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

B4. Sylwetka absolwenta klasy w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne:

 1. wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
 2. realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;
 3. wykonywania prac pomocniczych w pomieszczeniach produkcyjnych obiektu gastronomicznego;
 4. wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych;
 5. wykonywania prac pomocniczych w części handlowo-usługowej obiektu gastronomicznego.

B5. Pracownik pomocniczy gastronomii znajdzie zatrudnienie w:

 • barach szybkiej obsługi
 • punktach małej gastronomii jak :szpitale, szkoły przedszkola, internaty, stołówki
 • restauracjach i kawiarniach hotelowych
 • zakładach gastronomicznych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W siedzibie szkoły znajduje się bardzo dobrze wyposażona pracownia gastronomiczna symulująca kuchnie w obiektach hotelarskich oraz pracownia hotelarska symulującą pokój hotelowy z węzłem higieniczno -sanitarnym. Szkoła posiada pracownie komputerową. Praktyki uczniowskie odbywają się w realnym obiekcie hotelarskim jakim jest Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy GRAND CHOTOWA SPA&RESORT.