Kierunki / Zawody

1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to kierunek na którym kształcenie prowadzone jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. To zawód obsługujący kilka działów w obiektach hotelowych jak m.in. gastronomia, zielone otoczenie obiektu hotelarskiego i oczywiście utrzymanie czystości obiektu i pokoi. Absolwenci tego kierunku mogą pracować na wielu stanowiskach w każdym obiekcie hotelarskim jako np. pokojówka, pomoc kuchenna, recepcjonista, pracownik gospodarczy, pomocnik ogrodnika, konserwator.

2. Informacja dodatkowe

 Szkoła kładzie duży nacisk na praktyki zawodowe w realnym obiekcie hotelowym który z nami współpracuje, prowadząc także eksperymentalne formy praktyk dla uczniów.

 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

 4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
 2. wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 3. wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
 4. wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 5. wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej znajdzie zatrudnienie w:

 • hotelach
 • pensjonatach
 • motelach
 • domach wycieczkowych,
 • kempingach
 • gospodarstwach agroturystycznych

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W siedzibie szkoły znajduje się bardzo dobrze wyposażona pracownia gastronomiczna symulująca kuchnie w obiektach hotelarskich. Szkoła posiada pracownie komputerową. Praktyki uczniowskie odbywają się w realnym obiekcie hotelarskim jakim jest Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy GRAND CHOTOWA SPA&RESORT