Dyrektor

Antoni Karol Kamiński – Dyrektor Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów.

Prezydent Fundacji (fundator Educare et Servire), absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych i zagranicznych (stypendium w USA, 1994-1995) w zakresie marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych (Zjednoczenie Polaków w Ameryce Pn., Towarzystwo Gospodarcze Ziemi Dębickiej, Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), doświadczony wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych. Przedsiębiorca od 1979 r., prowadzący swoją działalność na terenie Polski i USA (A T Construction Co. 1984-1990), od 1992 w sektorze turystyki (Biuro Podroży Dębica Travel). Posiada także doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego, jako burmistrz miasta Dębicy (1991/1992) i Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą i UE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (1998/1999). Odpowiedzialny m.in. za: przygotowanie podstawowego dokumentu Zarządu Województwa Podkarpackiego – „Priorytety współpracy międzynarodowej Województwa Podkarpackiego” oraz za współpracę województwa podkarpackiego z różnymi regionami Europy i Świata np. regiony Włoch: Molise i Fruli Venezia Julia), a także za współpracę w ramach Euroregionu Karpaty.

Współtwórca samorządu gospodarczego zarówno na poziomie lokalnym, jako prezes zarządu Towarzystwa Gospodarczego Ziemi Dębickiej (1990-95) i regionalnym, jako wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowie (1992-1994), jak również na poziomie ogólnopolskim, jako członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej (1992-1994). Od 1994 roku współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Absolwentów Programu East Center European Scholarchip Program, a w latach 1999/2000 współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych UJ „Razem w Europie”. Od września 1995 roku, po powrocie ze stypendium w USA, dyrektor policealnego studium zawodowego w Dębicy – Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. W latach 1997/1998 pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a następnie dyrektor działu współpracy międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie. W latach 1998 – 2000 współorganizator licznych seminariów, konferencji samorządowych i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach, zwłaszcza związanych z rozwojem regionalnym i turystyką (m.in. Programu Turystyka – wspólna sprawa – 2007). Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych, związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę, przez Ministra Gospodarki, Ministra Turystyki i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Cypr od 2003 r) Anglii (2004), współtwórca Programu Mallorca (od 2006) jak również na rzecz regionu; organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii. Od 2007 członek zarządu/ sekretarz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ekspert d.s. turystyki i zrównoważonego rozwoju Euroregionu Karpackiego. Inicjator i współautor produktu turystycznego Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, organizator wojewódzkich obchodów Światowego Dnia turystyki w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej k/Dębicy – 29 września 2012. Współtwórca i przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Klastra Turystycznego Dolina Wisłoki, zarejestrowanego jako Lokalna Organizacja Turystyczna. (2011) Obecnie wiceprzewodniczący zarządu Klastra Turystycznego Doliny Wisłoki.

Dodaj komentarz