Gratulujemy 100% zdawalności egzaminu naszym pierwszym absolwentom

Z wielką przyjemnością informuję, że wszyscy nasi uczniowie (z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim), tegoroczni absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej – Szkoły Usług Hotelarskich Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy zdali egzamin zawodowy OKE z zakresu kwalifikacji T.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelowe i otrzymali dyplom Pracownika Pomocniczy Obsługi Hotelowej.

Gratuluję serdecznie naszym uczniom wysokiej punktacji i zdanych egzaminów zawodowych, które dają im szansę na pracę w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, zarówno w Polsce jak również na terenie całej Unii Europejskiej – w załączeniu prezentujemy suplement do dyplomu potwierdzający ten fakt.

suplement_PPOH_1suplement_PPOH_2Gratulacje składam także dla zespołu nauczycieli naszej szkoły, którzy wraz z mgr Małgorzata Wolicką, wicedyrektor szkoły i Tomaszem Świder, sekretarzem Szkoły dołożyli wielu starań, aby uczniowi naszej szkoły uzyskali pozytywne wyniki egzaminów zawodowych, gwarantujących 100%-wa zdawalność egzaminów zawodowych.
Do tego sukcesu przyczynili się głównie nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr Bernadetta Ząbek i mgr Jadwiga Łukaszewska oraz opiekunowie praktyk zawodowych, którymi byli w kolejnych latach nauki: mgr Małgorzata Wolicka, mgr inż. Antoni Kamiński oraz mgr Aleksandra Kurcz. Gratuluję i dziękuje wszystkim nauczycielom i opiekunom praktyk naszych Szkół i dziękuję bardzo za włożony wysiłek w przygotowanie zawodowe naszych uczniów do egzaminu zawodowego i wykonywanie pracy. Gratuluję także Rodzicom i opiekunom naszych uczniów i dziękuje za współpracę ze szkołą.

Szczególne podziękowania pragnę skierować do właścicieli, kierownictwa i personelu kompleksu Hotelu GRAND SPA & Resort Chotowa, gdzie nasi uczniowie doskonalili swoje umiejętności i dzięki uprzejmości właścicieli i kierownictwa kompleksu Hotelu GRAND SPA & Resort Chotowa mogli zdawać egzamin praktyczny w warunkach realnego tego właśnie hotelu.
W imieniu własnym, jaki całego zespołu nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły składam na ręce właścicieli Hotelu GRAND SPA & Resort Chotowa Państwa Mari i Andrzejowi Grygiel podziękowania za umożliwienie praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły oraz znakomitą atmosferę i wysoką kulturę współpracy zarówno kierownictwa, jak i całego personelu Hotelu GRAND SPA & Resort Chotowa.

Jestem przekonany, że 100% zdawalność egzaminu zawodowego naszych Uczniów – absolwentów szkoły w której wszyscy uczniowie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim jest wydarzeniem , o którym warto mówić i z którego możemy być dumni, zwłaszcza dlatego, że takim wynikiem nie może pochwalić się zbyt wiele szkół zawodowych zarówno w naszym powiecie jak i województwie, a może nawet kraju.

Pragnę podkreślić, że sukces 100% zdawalności egzaminu OKE przez Uczniów naszej szkoły był możliwy dzięki współpracy całego zespołu i mobilizacji uczniów oraz znakomitej współpracy z hotelem GRAND SPA & Resort Chotowa, ale także dzięki własnej metodzie kształcenia zawodowego, której jestem autorem. Metoda ta, najogólniej mówiąc, polega na dbałości o systematyczne ćwiczenie umiejętności zawodowych w warunkach pracowni szkolnych oraz doskonalenie ich w warunkach realnej firmy( restauracji, hotelu i jego otoczenia).
Warunkiem sine qua non ( bez którego nie jest możliwy ) sukcesu kształcenia zawodowego jest duży udział doświadczonych praktyków/ mistrzów w danym zawodzie, wspartych wiedzą teoretyczną nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.
Niestety w wielu szkołach zawodowych w Polsce od lat nie uczą praktycy.
Szkoły prowadzone przez EDUCARE et SERVIRE od ponad 20 lat doskonalą metodę udziału praktyków – mistrzów w zawodzie w procesie kształcenia zawodowego i właśnie w SUHSGiIZ, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów i praktyków takie warunki są spełniane w coraz większym stopniu i dzisiaj możemy się wspólnie cieszyć z uzyskanego wyniku – 100 % zdanych egzaminów przez wszystkich naszych uczniów.
Kolejnym krokiem będzie pomoc dla naszych absolwentów w uzyskaniu pracy w wyuczonym zawodzie. Mam nadzieję, że i to zadanie zostanie wykonane.
W procesie tym ważne są równoległe działania Fundacji EDUCARE et SERVIRE (organu prowadzącego szkołę), która dzięki projektom (realizowanym w ramach działania 9.5 i współfinasowanym przez fundusze UE prowadzi zawodowe kursy kwalifikacyjne, które pozwalają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe (np. kucharz , kelner) między innymi nauczycielom, którzy dzięki nowym kwalifikacjom mogą lepiej uczyć umiejętności w wybranych zawodach . W rezultacie zorganizowanej przez EDUCARE kilka dni temu debaty pracodawców z dębickich restauracji i hoteli otrzymaliśmy już pierwsze propozycje o możliwości zatrudnienia pomocy kuchennych i kelnerów do Restauracji Czarny Sezam. Mam nadzieję, że absolwenci naszej szkoły zdadzą tam także swój życiowy egzamin w pierwszej pracy zawodowej.

Raz jeszcze gratuluje Uczniom i Nauczycielom zdanych egzaminów i dziękuję im oraz kierownictwu i personelowi Hotelu GRAND CHOTOWA SPA & Resort  oraz Rodzicom i Opiekunom naszych Uczniów za dobrą współpracę

Antoni Kamiński

Dyrektor Szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz