Uczniowie niepełnosprawni wykorzystali swoją szansę, którą stwarza Fundacja EDUCARE et SERVIRE w Dębicy. Otrzymali „wędkę”, czyli zawód, który pozwoli im być samodzielnymi w życiu.

Szanowni Państwo,

14 grudnia 2017 roku był dniem szczególnym w życiu Szkół Fundacji EDUCARE et SERVIRE.

Dwóch uczniów szkoły Fundacji – Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Dębicy – Dominik i Piotr zdali egzamin czeladniczy i zdobyli kwalifikacje w zawodzie kucharz . W ten sposób złamany został stereotyp o niemożności pozyskania kwalifikacji przez uczniów z takim właśnie niepełnosprawnościami.

Już o godzinie 7-ej rano ponad 20 uczestników Kursu KUCHARZ realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło intensywne działania w siedzibie szkoły przy Krakowskiej 25 w Dębicy w pracowni gastronomicznej wyposażonej samodzielnie przez Fundacje EDUCARE et SERVIRE w poprzednich 10 latach. Tego dnia 20 adeptów sztuki kucharskiej w obecności Mistrza Piotra Bassary, trenera w kursie i pod okiem przedstawiciela komisji Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie rozpoczęli oni tutaj przygotowywanie swoich samodzielnych potraw do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, które były ostatnim akordem zawodowego kursu kwalifikacyjnego w który brali oni aktywny udział już od lipca 2017.

davWśród 20 uczestników tego kursu którzy przystąpili do egzaminu było także 3 Panie Nauczycielki ze szkół EDUCARE et SERVIRE i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Dębicy .

14_XII_Egzamin_czeladniczy_i_mistrzowski_w_MNK_017Gratulacje dla nauczycieli naszej szkoły Pań: mgr Tamary Dubiel, mgr Haliny Górki i mgr Agnieszki Ścisłowskiej. Na zdjęciu mgr Halina Górka i mgr Agnieszka Ścisłowska – one też pokonały same siebie i odniosły osobisty sukces, który w przypadku Pani H. Górki i Tamary Dubiel zamienił się także w awans zawodowy .

Gratulacje także dla naszych uczniów: Piotra oraz Dominika.

14_XII_Egzamin_czeladniczy_i_mistrzowski_w_MNK_019Cała „piątka” zadała egzaminy „na piątkę” i od dzisiaj są oni czeladnikami w zawodzie KUCHARZ.

Na zdjęciu obok Dorota Ciebień, absolwentka Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy – szkoły prowadzonej także przez Educare et Servire, uczestniczka Programu Mallorca realizowanego przez Educare et Servire wraz z siecią hoteli na Majorce w latach 2005-2012, jako prekursorski w Polsce przykład kształcenia dualnego.

To naprawdę niecodzienne wydarzenie. Uczniowie Szkół Fundacji EDUCARE et SERVIRE, którzy są uczniami z niepełnosprawnościami zdają egzamin zawodowy i zdobywają w ten sposób prawo wykonywania zawodu kucharz na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. W ten sposób łamiemy stereotypy a także niemożność zdobywania zawodu w polskim systemie edukacyjnym przez osoby z niepełnosprawnościami umiarkowanymi.

Dominik – Uczeń Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Dębicy, udowodnił że można przełamać istniejące bariery i pokonać stereotypy, a także samego siebie. Dominik i Piotr systematycznie uczestniczyli w kursie przez prawie 90 dni. Owocem ich samozaparcia i systematyczności jest ich dzisiejszy sukces i zdobycie pięknego i bardzo poszukiwanego zawodu, jakim jest KUCHARZ.14_XII_Egzamin_czeladniczy_i_mistrzowski_w_MNK_052

Obaj wykorzystali swoją szansę którą stwarza Fundacja EDUCARE et SERVIRE. W nagrodę otrzymali „wędkę”, czyli zawód, który pozwoli im być samodzielnymi w życiu. Mają szanse sprawdzić swoje umiejętności już za kilka dni w pracy w dębickich restauracjach. Sukces naszych uczniów , to wielka satysfakcja i radość dla całego Grona Pedagogicznego naszych szkół. Gratuluje Wszystkim Państwu Nauczycielom i moim współpracownikom.

Nie mogę odmówić także sobie samemu satysfakcji i nie ukrywam swojej wielkiej radości. Nikt nie może zaprzeczyć, że ten sukces naszych uczniów jest rezultatem mojej wiary w naszych uczniów i moich własnych metod dydaktyczno-wychowawczych, które stawiają na naukę kompetencji a zwłaszcza zwłaszcza na naukę umiejętności zawodowych  na pierwszy plan edukacji także uczniów z niepełnosprawnościami. Słuszność moich metod (w które wierzy i stosuje coraz więcej nauczycieli – co mnie bardzo cieszy ) potwierdził dzisiaj Dominik oraz Piotr.
W ich ślady podążają następni uczniowie naszej szkoły . Od dwóch tygodni kilkunastu uczniów naszej szkoły, (prawie wszyscy z niepełnosprawnościami intelektualnymi) uczęszcza na kurs kelnerski. Część z nich rozpoczęła ten kurs już w poprzedniej edycji. Z każdym dniem nasi uczniowie – kandydaci na kelnerów  – są coraz lepsi i wierzę w to, część z nich będzie już za kilka miesięcy dobrymi kelnerami lub przynajmniej pomocnikami kelnerów. I co najważniejsze oni sami są coraz bardziej zaangażowani w ćwiczenia z trenerem Panem Grzegorzem Górnikiem – mistrzem kelnerstwa , który dostosowuje zajęcia do ich możliwości, pozwalając im uwierzyć we własne siły i utwierdzić się w przekonaniu, że to właśnie  ”praktyka czyni mistrza” i dzięki systematycznemu treningowi oni także mogą osiągnąć sukces. Jestem przekonany, że mogą pozyskać umiejętności i zawód, który pomoże im zdobyć pracę i zarobić na własne potrzeby i spełnić swoje marzenia. Tego im życzę i już dzisiaj gratuluję ich postawy i zapału.

Przy okazji dziękuję ich rodzicom i opiekunom , którzy zaakceptowali dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci, a jeden z ojców naszego ucznia sam uczestniczy w kursie kelnerskim. Brawo !!!

davNa zdjęciu dwaj młodzi czeladnicy demonstrują swoją pracę – Dominik Petryk i Dominik Skóra , chluba i nadzieja naszej szkoły.

Chciałbym podkreślić, że niemniej ważnym wydarzeniem, jest ,według mnie, zdobycie w tym samym kursie kwalifikacji zawodowych Kucharza także przez nauczycieli naszej szkoły. Dzięki temu osobisty sukces każdej z Pań nauczycielek, które zdobyły nowe kwalifikacje w zawodzie KUCHARZ staje się ważnym sukcesem całej szkoły. W ten bowiem sposób Szkoły Fundacji wzbogaciły się o wykwalifikowany zawodowo personel szkoły w zawodzie kucharza , który to zawód ( obok hotelarza i ogrodnika ) jest podstawą i motorem działalności naszej szkoły, posiadającej znakomicie wyposażoną pracownie gastronomiczną i coraz lepiej wyposażoną pracownie hotelarską oraz fryzjerską. Już od września powierzyłem Paniom: mgr Tamarze Dubiel i mgr Halinie Górka obowiązki nauczycieli przygotowujących / przystosowujących do pracy Uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym. Teraz po zdobyciu kwalifikacji czeladnika Kucharza wszystkie trzy Panie, w tym także mgr Agnieszka Ścisłowska mogą tym bardziej wykonywać obowiązki nauczyciela/trenera  prowadzącego zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej, przygotowujące uczniów do pracy w zawodzie Kucharz.
Moim marzeniem jest aby w szkołach Fundacji pracowało coraz więcej nauczycieli posiadających kwalifikacje w różnych zawodach po to, aby uczniowie mogli codziennie pozyskiwać nowe umiejętności zawodowe pod okiem nauczycieli którzy posiadają kwalifikacje zawodowe w tych właśnie zawodach.

dav

Wspólne zdjęcie uczestników kursu kwalifikacyjnego kucharz wraz z trenerem Piotrem Bassara w dniu egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w ramach projektu Moje Nowe Kwalifikacje realizowanego przez EDUCARE et SERVIRE współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie (Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych). Jak widać na zdjęciu  przekrój wiekowy od lat 15 do 50+ zwielokrotnił zapał i entuzjazm z jakim adepci sztuki gotowania przez kilka miesięcy wytrwale i radością poznawali i ćwiczyli tajniki sztuki gotowania i 14 grudnia 2017 roku udowodnili swoje kwalifikacje przed komisją Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Wszystko to – swoista rewolucja edukacyjna – kształcenie w systemie dualnym w którym rolę przedsiębiorcy bierze na siebie Fundacja Educare et Servire prowadząca szkoły dla uczniów z niepełnosprawnościami, współpracująca także z innymi firmami w branży gastronomiczno-hotelarskiej , takimi jak GRAND Chotowa SPA&Resort, Restauracja Steakhouse, Hotel GOLD, Hotel LORD, Restauracja Ambrozja, Restauracja Czarny Sezam i Cukiernia Bassara w Dębicy, czy Hotel Trzy Korony k/Rzeszowa – wszystko to jest możliwe w znacznym stopniu dzięki Projektom współfinansowanym że środków Unii Europejskiej i zarządzanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Fundacja EDUCARE et SERVIRE realizuje aktualnie projekt pn. „Moje Nowe Kwalifikacje”, w którym poza kursem Kucharza są realizowane także zawodowe kursy kwalifikacyjne w zawodach FRYZJER, KELNER, a także ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA. Wszystkie te kursy są dostępne dla mieszkańców województwa podkarpackiego od 15 roku życia aż do 50+ w tym także osoby niepełnosprawne dla wszystkich, którzy chcą podnieść/poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód , czyli dać sobie nowe szanse w rozpoczęciu, czy kontynuowaniu kariery zawodowej.

Moim celem, jako dyrektora szkoły jest aby Szkoły Fundacji EDUCARE et SERVIRE działające zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i lekkim, poszerzały swoją ofertę edukacyjna o nowe zawody , które będą mogli wykonywać uczniowie w szczególności z niepełnosprawnościami intelektualnymi i aby ich nauczycielami/ trenerami byli nauczyciele posiadali kwalifikacje zawodowe w różnych zawodach i specjalnościach.

W piątek 15 grudnia uczestniczyłem w konferencji w Rzeszowie poświęconej „Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji” aby pozyskać wiedzę w jaki sposób wykorzystać ZSK dla tworzenia nowych programów dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wierzę i jestem przekonany, że dzisiejszy dzień jest początkiem zdobywania przez Uczniów naszych Szkół – osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi – różnych ciekawych zawodów dzięki którym ich życie stanie się ciekawsze i bardziej samodzielne a przez to nasi absolwenci będą mogli czuć się pełnowartościowymi członkami społeczności lokalnej.

Szanowni Państwo, 14 grudnia 2017 roku był naprawdę dniem szczególnym w życiu Szkół Fundacji EDUCARE et SERVIRE, chociaż był to zwyczajny grudniowy dzień. Po części praktycznej egzaminu, która odbywała się od godziny 7:00 do 9:00 w siedzibie szkoły przy Krakowskiej 25 w Dębicy wszyscy uczestnicy udali się do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Dębicy, gdzie demonstrowali przed komisja z Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie swoje potrawy i przystąpili do teoretycznej części egzaminu.
Około godziny 13-tej jako dyrektor szkoły i koordynator projektu otrzymałem wiadomość od członków komisji egzaminacyjnej, że poziom egzaminów był wysoki i wszyscy zdali egzaminy zarówno czeladnicze jak i mistrzowskie.

Szanowni Państwo, raz jeszcze gratulację zarówno nauczycielom, jak i Uczniom, którzy w dniu 14 grudnia 2017r. zdali egzaminy czeladnicze w zawodzie KUCHARZ .
Dziękuję jednocześnie wszystkim Państwu, którzy stanowią zespól współpracowników oraz sympatyków Szkoły i Fundacji i wspierają mnie codziennie i od czasu do czasu w pracach szkoły i projektów.

Serdecznie pozdrawiam

Antoni Kamiński

Z wyrazami szacunku w imieniu w własnym i zarządu

educare[1]

 

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz