Wykład pt. „Dualny system edukacji zawodowej a rynek pracy”

W dniu 18 września 2019 r. na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Dyrektor Szkół Fundacji EDUCARE et SERVIRE wygłosił wykład pt. „Dualny system edukacji zawodowej a rynek pracy”. Uczestnikami spotkania byli doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie poradnictwa zawodowego w szkołach, zaproszeni przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie. Uczestnicy spotkania reprezentowali szkoły z Rzeszowa, Dynowa, Głogowa Małopolskiego, Tyczyna, Trzciany, Łańcuta, Ropczyc, Przeworska, Leżajska, Dębicy i Sędziszowa Małopolskiego.

Antoni Kamiński podzielił się z prawie 40–ma uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem w kształceniu zawodowym i dualnym przedstawiając przykłady kształcenia dualnego realizowanego przez Szkoły Fundacji EDUCARE ET SERVIRE na przestrzeni ostatnich 25 lat .

W latach 2004-2006 Fundacja EDUCARE et SERVIRE prowadząc Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki nawiązała kontakty z hotelarzami na Cyprze i Rodos gdzie wysyłała swoich uczniów i absolwentów z kierunku technik obsługi turystycznej, aby doskonalili swoje umiejętności w renomowanych hotelach sieci Tsokkos na Cyprze. Sztandarowym przykładem kształcenia dualnego był Program Mallorca, który Fundacja realizowała w latach 2005 – 2012 we współpracy z siecią EDEN Hotels na Balearach . Był to unikalny program kształcenia dualnego opracowany przez ETB – Wyższą Szkołę Turystyki na Balearach we współpracy z menedżerami EDEN Hotels i zarządem Fundacji Educare et Servire, w którym co roku 100 uczniów i absolwentów ESNTiT po odpowiednim przygotowaniu zawodowym teoretycznym oraz językowym i kulturowym w Polsce udawało się na 6-cio tygodniowy intensywny kurs o nazwie Hotel-Escuela, prowadzony przez menadżerów EDEN Hotels w ekskluzywnym hotelu otwartym przed sezonem wyłącznie dla potrzeb kursu Hotel-Escuela, gdzie uczestnicy Programu Mallorca podzieleni na grupy pomocników kucharzy, kelnerów i pokojówki pod okiem mistrzów obsługiwali hotel dla samych siebie. Po 6-ciu tygodniach intensywnego szkolenia hotel zaczynał swoje funkcjonowanie dla turystów z Niemiec i Hiszpanii, którzy przyjeżdżali spędzić na Majorce okres Wielkanocny. Program Mallorca był w 100 % finansowany przez przedsiębiorców – hotelarzy z Majorki. Uczestnicy Programu Mallorca po 6-ciu tygodniach intensywnego kursu Hotel-Escuela odbywającego się w warunkach realnego hotelu i szkolenie przez menadżerów hotelu, szefów kuchni, kelnerów pokojówek i recepcji byli zatrudniani w sezonie od maja do października na stanowiskach odpowiadających ich predyspozycjom. Doświadczenie kształcenia dualnego zdobyte przez 7 lat współpracy z przedsiębiorcami na Majorce było tematem nr 1 wystąpienia Antoniego Kamińskiego podczas spotkania z doradcami zawodowymi zaproszonymi przez WUP w Rzeszowie .

Kolejnymi przykładami realizowanymi przez Educare et Servire które przedstawił Antoni Kamiński doradcom zawodowym ze szkół województwa podkarpackiego podczas spotkania 18 września były projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ostatnich latach przez EDUCARE et SERVIRE we współpracy z WUP w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego i działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z nich był projekt Moje Nowe Kwalifikacje, który oferował uczestnikom w przedziale wiekowym 15 do 50+ ponad 600 godzinne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach kucharz, kelner i fryzjer. Założeniem A. Kamińskiego, autora projektu było stworzyć poprzez projekt optymalne warunki (doświadczeni trenerzy – mistrzowie z pasją, wysoki standard pracowni i wysokiej jakości materiały do ćwiczeń ) w których Uczeń może spotkać Mistrza, który przekaże mu swoje doświadczenie i wiedzę i „zarazi” pasją do wybranego zawodu. Potwierdzeniem wysokiego poziomu szkoleń i profesjonalnej realizacji kursów było podniesienie kwalifikacji przez 300 uczestników kursu potwierdzonych dyplomami czeladnika i mistrza w zawodach kucharz , kelner i fryzjer przez bez mała 100% uczestników oraz zdobycie przez 2 uczestników kursu fryzjer, którzy poprzez kwalifikowany kurs zawodowy w ramach projektu rozpoczęli swoją przygodę z zawodem fryzjera i po roku od uzyskania dyplomu czeladniczego zdobyli drużynowe mistrzostwa świata juniorów na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego OMC Hairworld 2019 we wrześniu roku 2019.
Przykład młodych ludzi z Dębicy – którzy odnieśli spektakularny sukces, drużynowe mistrzostwo świata, a zaledwie rok wcześniej byli uczestnikami kwalifikowanego kursu zawodowego w którym 85 % programu stanowi praktyka a tylko 15 % to zajęcia teoretyczne a trenerem jest MISTRZ w zawodzie jest dowodem na to, że kształcenie zawodowe w Polsce może być nadal skuteczne pod warunkiem, że UCZEŃ na swej drodze spotka MISTRZA– praktyka, który poza umiejętnościami zawodowymi potrafi zaszczepić swoim uczniom zamiłowanie i pasję do wykonywania wybranego zawodu.


Najnowszym projektem, o którym opowiedział Antoni Kamiński w czasie spotkania z doradcami zawodowymi szkół województwa podkarpackiego jest projekt pt. „Szkoła Talentów”, który Fundacja Educare et Servire w ramach RPO WP działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego realizuje dla uczniów niepełnosprawnych prowadzonej przez nią Szkoły branżowej I stopnia. Uczniowie Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w czasie wakacji zdobywają doświadczenie oraz pierwsze własnoręcznie zarobione pieniądze na płatnych praktykach zawodowych w OWS Grand Chotowa SPA & Resort, który jest partnerem-przedsiębiorcą w tym projekcie.
Wszystkie wyżej wymienione projekty potwierdzają, że kształcenie dualne jest najlepszą formą kształcenia.
W swoim wstąpieniu Antoni Kamiński podkreślił znaczenie roli doradcy zawodowego w szkole i potrzebę jego udziału przy wyborze szkoły już na etapie szkoły podstawowej, kiedy bardzo młodzi ludzie i ich rodzice decydują o wyborze szkoły i zawodu. A Kamiński zachęcał do wzięcia pod uwagę doświadczeń krajów europejskich, w których od dawna funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego a ilość uczniów szkół podstawowych którzy wybierają dalsze kształcenie w szkołach zawodowych (a nie ogólnych) sięga nawet 80% ( Szwajcaria ), co przekłada się w konsekwencji na 1- 1,5 % bezrobocia, a większość uczniów znajduje pierwsza pracę właśnie u przedsiębiorcy, w którym uczą się zawodu w systemie dualnym , jako młodociani pracownicy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz