Konferencja poświęcona kształceniu dualnemu w Belgii

Z przyjemnością informujemy że Antoni Kamiński, dyrektor Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy wraz z Agnieszką Jamróz – specjalistą ds. rozliczeń projektowych, uczestniczyli wraz z dr Aldoną Guzik i dr Damianem Liszką, ekspertami  z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w konferencji poświęconej Kształceniu Dualnemu, tj. kształceniu,  w którym zajęcia praktyczne są priorytetem . Konferencja została zorganizowana przez belgijską organizację  rządową SYNTRA,  jako podsumowanie projektu „DUAL – ponadnarodowe wsparcie kształcenia dualnego” w której liderem jest Fundacja EDUCARE et SERVIRE, a Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie jest Partnerem.  Konferencja odbyła się w  Louvan w dniu 11 lutego i uczestniczyło w niej ponad 300 osób – głównie z Flandrii, gdzie przez 3 lata był realizowany projekt poświęcony kształceniu dualnemu które od ok. 10 lat jest wprowadzane do sytemu edukacji w Belgii.


W pierwszym rzędzie od lewej siedzą : dr Damian Liszka, dr Aldona Guzik, Antoni Kamiński i Agnieszka Jamróz

Głównym mówcą konferencji  był profesor Dieter Euler  z Uniwersytetu St. Galenn w Szwajcarii, który przedstawił aktualny stan i trendy edukacji w Europie ze wskazaniem obszarów w których dominuje dualny system kształcenia zawodowego (Szwajcaria, Niemcy, Austria, Czech, Dania) oraz pozostała część Europy gdzie nadal  dominujący jest system akademicki, oparty na edukacji z dominantą teorii.

Przemawia profesor Dieter Euler  z Uniwersytetu St. Galenn w Szwajcarii

Delegacja z Polski , reprezentowana przez EDUCARE et SERVIRE oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie spotkała się także w kolejnych dniach pobytu  z przedstawicielami Partnera ponadnarodowego w projekcie DUAL w jego siedzibie w Brukseli oraz na odrębnych spotkaniach w Louven oraz w Antwerpii.


Na zdjęciu z sesji warsztatowej od lewej siedzą : dr Aldona Guzik, dr Damian Liszka i Antoni Kamiński

Celem tych spotkań było podsumowanie projektu (w siedzibie SYNTRA) oraz umożliwienie praktyk zagranicznych dla uczniów Szkół Usług prowadzonej od 6 lat przez EDUCARE  w innych krajach Europy w tym także w Bułgarii, co zostało zaproponowane przez bułgarska organizację pozarządową obecną również na konferencji w Louven.

K Karlien Winnelinckx (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia) przedstawia plan działania do 2030 roku w siedzibie w Brukseli
Pierwszy z prawej Kurt De Wispelaere (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia) był jednym z ekspertów ponadnarodowych w czasie 2-dniowej debaty przedwdrożeniowej w Polsce w czerwcu 2019
Druga od lewej Mieke Vandekerckhove (SYNTRA VLAANDEREN, Belgia) była także ekspertem ponadnarodowym w czasie 2-dniowej debaty przedwdrożeniowej w Polsce w czerwcu 2019

Dyrektor SUHSGiZ Antoni Kamiński, z dumą podkreśla,  że Szkoły prowadzone przez EDUCARE, wykorzystując wiedzę i doświadczenie dyrektora i zaangażowanie całego zespołu nauczycieli i trenerów Szkoły systematycznie przygotowują do pracy uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi szkół EDUCARE, stosując zasadę prymatu praktyki nad teorią, szczególnie  w szkole branżowej uczącej bardzo potrzebnych zawodów pomocniczych w branży gastronomicznej i hotelarskiej.   Potwierdzeniem tego jest realizowany przez EDUCARE wraz z OWS GRAND Chotowa  projekt  pn. Szkołą Talentów, w którym uczniowie SUHSGiIZ, jako szkoły branżowej I stopnia już kolejne wakacje będą mogli pracować i zarabiać po ok. 1000 zł / mc, w tym gościnnym miejscu,  a ponadto w maju grupa 10 uczniów naszej szkoły udaje się na praktyki do Czech w ramach programu ERAZMUS + .  

Wizyta w Belgii rozszerza potencjalne możliwość praktyk zagranicznych dla uczniów Szkół EDUCARE . W ten sposób „przełamane” zostaną kolejne stereotypy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz